Viktigt meddelande

Webbplatsen har stöd för att visa ett viktigt meddelande överst på sidan. Meddelandet visas oavsett vilken sida man står på.

Skapa ett viktigt meddelande

  1. Gå till arkivet Viktigt meddelande
  2. Skapa en artikel i arkivet med mallen Nyhet
  3. Ange en kort och beskrivande rubrik. Det är artikelns rubrik som visas som meddelande på alla sidor.
  4. Fyll på med övrig nödvändig information i ingress och brödtext.
  5. För att visa meddelandet på alla sidor, välj egenskaper på artikeln. Gå till metadatat Viktigt meddelande och sätt värdet till Ja.
  6. Publicera artikeln så den även blir synlig för besökarna.

Dölj ett viktigt meddelande

Om du avpublicerar artikeln kommer meddelandet inte längre att synas för besökare. Vill du även dölja meddelandet i redigeringsläge: Välj egenskaper på artikeln som visas och gå till metadatat Viktigt meddelande. Sätt värdet till Nej för att dölja det.

Tips!

Vi rekommenderar att öva på att skapa sådana här meddelande samt ha en tydlig lathund utskriven så man i händelse av kris har vana och gott stöd i ryggen.