Hemsjukvård

Är du över 18 år och inte kan ta dig till din hälsocentral på egen hand eller med stöd kan du ha möjlighet att få hälso- och sjukvård i hemmet alla tider på dygnet.

För att få hemsjukvård vänder du dig till din hälsocentral. Det är hälsocentralen som förmedlar kontakten med hemsjukvården vid behov. Hemsjukvård ska alltid föregås av en vårdplanering och det är den legitimerade sjukvårdspersonalen som bedömer om du har rätt till hemsjukvård. Du kan få vård i hemmet under en kortare eller längre period.

I kommunens hemsjukvård arbetar legitimerade distriktssköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjukgymnaster. I Nordmalings kommun finns sjuksköterskor tillgängliga dygnet runt för patienter inskrivna i hemsjukvården. Distriktssköterskan förmedlar kontakt med hälsocentralens läkare (icke akuta situationer). Hemsjukvården har ett nära samarbete med hemtjänsten samt med hälsocentralen.

Sjuksköterskan svarar för att ge dig vård samt bedöma och planera din egenvård. En viktig uppgift är att tillsammans med dig arbeta förebyggande rehabiliterande så att du får en så god hälsa som möjligt. Som patient ska du i så hög grad som möjligt få hälso-och sjukvård av den sjuksköterska som är din fasta vårdkontakt.

Arbetsterapeuten bedömer, stödjer och tränar de förmågor som du önskar och har behov av för att klara vardagslivet. Hjälpmedel och förändringar i hemmiljön kan öka förutsättningarna för rehabilitering och ett självständigt liv. Det handlar om att du ska kunna klä dig, förflytta dig och sköta dina vardagliga rutiner i hemmet.

Sjukgymnast/fysioterapeut svarar för bedömning, anpassad träning, rådgivning och utprovning av gånghjälpmedel, till exempel rollatorer. Träningen ska leda till att bibehålla, förbättra eller återfå de fysiska funktioner som behövs i vardagen.

Kontakt

Hemsjukvård

Telefon: 0930-141 85