Missbruk och beroende

Känner du att alkohol eller droger har blivit ett bekymmer för dig eller någon i din närhet? Du kan få stöd och hjälp av individ- och familjeomsorgen i Nordmaling eller alkohol- och drogmottagningen i Umeå.

Individ- och familjeomsorg, Nordmaling

Om du behöver stöd kring frågor om missbruk eller beroende för dig själv eller någon i din närhet kan du kontakta individ- och familjeomsorgen.

Du som känner dig orolig för en närstående kan få råd och stöd om hur du ska hantera situationen och få information om vilka stödinsatser som du och din närstående kan erbjudas.

Vi arbetar även uppsökande genom hembesök vid särskild oro.

Tvångsomhändertagande enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) kan ske om vi bedömer att missbruket är livshotande.

Länk till Spelberoendes Riksförbund: https://www.spelberoende.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Telefontid: Måndag och onsdag 13.15-14.15 samt tisdag, torsdag och fredag 08.30-09.30

Telefonnummer: 0930-140 40 reception

Du kan även ringa växeln på telefonnummer: 0930-140 00

Adress:
Kyrkogatan 8
914 31 Nordmaling

Akuta insatser

Om du har akut stöd av sociala insatser efter kontorstid, se sidan Akut hjälp efter kontorstid. Det går även att nå oss genom 112 och 114 14.

Alkohol- och drogmottagning, Umeå

Verksamheten vänder sig till dig som:

  • Är skriven i Umeå eller Nordmalings kommun.
  • Är över 18 år och har problem relaterade till alkohol och/eller droger.
  • Är anhörig till någon som har problem med alkohol och/eller droger.
  • På annat sätt möter personer i riskzonen och har behov av råd och stöd.

Mottagningen kan erbjuda samtal och kurser i återfallsprevention för dig som har ett missbruk och kan ge samtallskontakt för anhöriga.

Kontakt

Telefonnummer: 090 - 785 47 00

Måndag-fredag: 08.00-11.00
Röstbrevlåda: Måndag-söndag 00.00-23.59

E-post: alkohol.drogmottagningen@umea.se

Adress
Alkohol- och drogmottagningen, Dragonens hälsocentrum
Ridvägen 12
903 25 UMEÅ

Kontaktperson: Chef för Individ och familjeomsorg (tel 0930-140 00 Växel)