Psykisk ohälsa

Att drabbas av psykisk ohälsa är vanligt. De flesta pratar med sina nära när de får oro eller ångest och ofta kan det räcka för att det ska kännas lättare. Men ibland räcker inte det utan man behöver vård, stöd eller hjälp. Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

112 Är ditt tillstånd mycket akut, kräver omedelbar läkarvård eller ambulans - ring 112
1177 Vårdguiden ger sjukvårdsrådgivning både på webben och via telefon 1177. På webbplatsen finns mängder av fakta och råd om hälsa, sjukdomar och sjukvård.

Socialtjänsten
Handläggare inom socialtjänstens ansvarsområden når du via kommunens växel 0930-140 00.Om ingen handläggare går att nå kan du lämna meddelande via växeln att du önskar bli uppringd.

Socialjouren Behöver du komma i kontakt med socialtjänsten efter kontorstid ta kontakt med socialjouren i Umeå. Du kommer i kontakt med socialjouren på telefon 090-16 30 50 eller via polisens nummer 114 14

Boendestöd för dig som är mellan 18-65 år

Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats med syftet att stärka din förmåga att klara vardagen i din bostad och ute i samhället. Personal från boendestödsteamet besöker dig i hemmet utifrån den plan som vi har gjort upp tillsammans med dig. Du får stöd att planera, genomföra och vara delaktig i vardagssysslor. Boendestödjaren arbetar med dig, inte åt dig. Du får stöd att skapa och träna in rutiner och hitta strategier för att klara av vardagens olika aktiviteter. Insatser från boendestödsteamet i ditt hem innebär att vi arbetar för din självständighet.

Ansökan boendestöd

Du som har långvarig psykisk ohälsa kan ansöka om insats boendestöd. Du ska vara över 18 år och under 65 år när du ansöker. För att ansöka eller få mer information kontakta socialsekreterare, se kontaktuppgifter nedan.

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Elevhälsan

Elevhälsan fungerar som en stödfunktion för skolans verksamheter och rektor är ansvarig.
Elev och/eller förälder kan vända sig direkt till elevhälsan för råd och stöd.

Kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten

För dig mellan 6 och 17 år eller vårdnadshavare har Region Västerbotten öppnat ett kontaktcenter för barn och unga med psykisk ohälsa. Det är ingen fysisk mottagning utan du som söker hjälp ringer via 1177 och får då hjälp och stöd av kuratorer och psykiatrisjuksköterskor som slussar dig vidare så du får rätt typ av vård.