Central elevhälsa

Elevhälsan fungerar som en stödfunktion för skolans verksamheter och rektor är ansvarig.
Elev och/eller förälder kan vända sig direkt till elevhälsan för råd och stöd.

Inom elevhälsan finns skolsköterska, skolläkare, skolkurator, specialpedagog, skolpsykolog och logoped.

Du kan också få prata med en studievägledare om du har funderingar kring utbildning och ditt framtida yrkesval. Samtlig personal inom elevhälsan har sekretess- och tystnadsplikt utifrån var och ens verksamhetsområde.

Informationsmaterial

Om du vill veta mer om hur elevhälsan arbetar kan du läsa våra riktlinjer:

Riktlinjer för elevhälsa i Nordmalings kommun Pdf, 902 kB.

Kontakt

Kontaktuppgifter