Föräldrastöd

 Att främja barns hälsa och utveckling, stärka föräldrarnas relation till sina barn och få stöd i sin föräldraroll. 

Läs mer under Föräldrastöd.

Behöver du stöd i ditt föräldraskap?
Till exempel med hur du kan skapa rutiner för ditt barn, stötta ett barn som är orolig eller hur du kan minska risken för konflikter i vardagen. Då kan du som är förälder till ett barn mellan 6 och 12 år få delta i en digital utbildning i grupp.

Digital föräldrautbildning – psykisk hälsa hos barn och unga - 1177 Länk till annan webbplats.