Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledaren är utbildad för att kunna hjälpa dig att komma fram till rätt beslut om din utbildning och yrkesinriktning

Kommunen erbjuder personlig vägledning för dig som vill studera som vuxen för att du ska få ett bra beslutsunderlag inför ditt studie- och yrkesval. Du kan bolla dina idéer, fundera runt dina intressen och förutsättningar och utvärdera de alternativ som finns. Syftet är att göra ett välgrundat studie- och yrkesval.

Studie- och yrkesvägledare är neutrala i förhållande till utbildningsanordnare och arbetsgivare, informerar om fortsatta studier på alla nivåer och om arbetsmarknaden både lokalt och nationellt. Studieekonomin är förmodligen en viktig fråga för dig. Du får veta vilka möjligheter som finns.

Studievägledare kan hjälpa dig med:

  • Information om olika yrkes och utbildningsvägar
  • Information om studieekonomi
  • Upprätta en studieplan
  • Planera studierna mot en gymnasieexamen eller slutbetyg
  • Karriärvägledning

Tänk på det här innan ditt mötet

Här hittar du information och vägledning inför val av skola och utbildning, från förskola till utbildning för vuxna:

https://utbildningsguiden.skolverket.se/ Länk till annan webbplats.

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare grundskola
Kenneth Nordström
Telefon: 0930-141 50
Mobil: 070-300 49 90
E-post: kenneth.nordstrom@nordmaling.se

Utbildningskoordinator/Studie- och yrkesvägledare Vuxenutbildning
Sanna Forslund
Telefon: 076-135 47 51
E-post: sanna.forslund@nordmaling.se