Försäkringar

Förskolebarn och skolelever, samt studerande vid vuxenutbildning och SFI i Nordmaling omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt under skoltid, fritid och ferier.

Försäkringsavtalet i sin helhet hittar du här (PDF) Pdf, 61.1 kB.

Villkoren hittar du i följande dokument:

Försäkringsbesked (PDF) Pdf, 1.3 MB.

Kollektivförsäkring Olycksfall (PDF) Pdf, 89.9 kB.

Vidare information hittar du på Svedeas egen hemsida.

Länk till Svedea (extern hemsida) Länk till annan webbplats.

Om skada inträffar

  • När en skada inträffar skall den anmälas snarast möjligt till bolaget.
  • Skadan anmäls av vårdnadshavare.
  • Vid tandskada skall du snarast konsultera en tandläkare.
  • Spara alla kvittona.
  • Bolaget kräver en diagnos omedelbart efter olycksfallet.