Föräldrasamverkan

Grundskolans läroplan säger att skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar ska skapa de bästa möjliga förutsättningar för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Föräldrasamverkan betyder att skolan och föräldrar samverkar i olika sammanhang för att utveckla skolans innehåll. Du som förälder ska kunna påverka verksamheten och ge synpunkter när det gäller planering, genomförande och utvärdering.

Skolans personal och föräldrar ska i samråd synliggöra varje barns förmågor, kompetenser, behov och intressen. Det är du som förälder som känner ditt barn bäst och kan informera personalen om barnets förhållanden. Därför är du en viktig resurs i skolan.

Föräldrasamverkan sker bland annat genom:

  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöten
  • Föräldraenkäter
  • Drop in
  • Skolråd (föräldraforum till för att öka samverkan mellan skola och föräldrar)

Kontakta gärna respektive skola för att få veta mer om hur föräldrasamverkan fungerar där.