Sektor utbildning

Fritidsgårdarna i Nordmaling
Telefon: 0930-141 63
E-post: fgarden@edu.nordmaling.se

Barn- och utbildningskontoret hittar du i centrala Nordmaling intill Artediskolan och Kyrkovallens skola.

Barn och utbildningskontoret

Har du allmänna frågor gällande barn- och utbildning eller inte vet vem du ska kontakta så kan du maila barn.utbildning@nordmaling.se

Administratör
Helena Åkesdotter
Telefon: 0930-141 34
E-post: helena.akesdotter@nordmaling.se

Administratör
Lina Hedberg
Telefon: 0930-141 38
E-post: lina.hedberg@nordmaling.se

Administratör
Agneta Gustavsson
Telefon: 0930-143 18
E-post: agneta.gustavsson@nordmaling.se

Besöksadress: Stallgatan 14

Postadress: Nordmalings kommun, Barn- och utbildningskontoret, 914 81 Nordmaling.

Faktureringsadress: Nordmalings kommun, Box 34, 914 21 Nordmaling. Märk fakturan med din kontaktperson hos oss.

Ledning

Barn- och utbildningschef
Fredrick Berglund
Telefon: 0930-141 57, 073-079 41 72
E-post: fredrick.berglund@nordmaling.se

Rektor Artediskolan 7-9
Birgitta Tornberg
Telefon: 0930-141 55, 070-394 04 34
E-post: birgitta.tornberg@nordmaling.se

Rektor vuxenutbildning
Jennie Forslund-Vestman
Telefon: 072-249 36 40
E-post: jennie.forslund-vestman@nordmaling.se

Rektor Artediskolan 4-6, Anpassad grundskola
Elisabeth Bäckman
Telefon: 0930-141 37, 070-388 98 82
E-post: elisabeth.backman@nordmaling.se

Rektor Artediskolan F-3 (fritidshem)
Petra Vestermark
Telefon: 0930-140 79, 076-137 91 86
E-post: petra.vestermark@nordmaling.se

Rektor Gräsmyr och Lögdeå (Förskola, åk F-6, fritidshem)
Anna Hällgren
Telefon: 0930-141 02, 070-201 84 50
E-post: anna.hallgren2@nordmaling.se

Rektor Förskolor centrala Nordmaling, Håknäs, Nyåker och Pedagogisk omsorg
Mia Sikström
Telefon: 076-144 07 03
E-post: mia.sikstrom@nordmaling.se

Elevhälsa

Centrala Elevhälsan
centralaelevhalsan@nordmaling.se

Skolkurator Artediskolan 7-9
Anette Konradsson
anette.konradsson@nordmaling.se
0930-141 51
070-864 66 65

Skolkurator, Gräsmyr skola, Lögdeå skola, Artediskolan F-3
Elina Olofsson
elina.olofsson@nordmaling.se
070-686 48 94

Skolkurator Artediskolan 4-6, Artediskolan 7-9
Anna Fredriksson
anna.fredriksson@nordmaling.se
072-235 28 69

Skolsköterska, Artediskolan 7-9, Gräsmyrs skola, Lögdeå skola
Caroline Höglander
caroline.hoglander@nordmaling.se
0930-141 98
073-065 05 18

Skolsköterska, Artediskolan F-3, Artediskolan 4-6, Anpassad grundskola
Åsa Bäckman
asa.backman@nordmaling.se
0930-141 91
073-803 66 17

Skolpsykolog
Jenny Theolin
jenny.theolin@nordmaling.se
070-595 94 97

Skollogoped
Joel Andersson
joel.andersson@nordmaling.se
070-291 47 27

Specialpedagog
Malin Holmberg Classon
malin.holmbergclasson@nordmaling.se

Specialpedagog
Marie Nordström
marie nordstrom@nordmaling.se

Specialpedagog förskola
Monica Hägglund
monica.hagglund@nordmaling.se
070-236 06 15

Övriga

Utbildningskoordinator/Studie- och yrkesvägledare Vuxenutbildning
Sanna Forslund
Telefon: 076-135 47 51
E-post: sanna.forslund@nordmaling.se

Studie- och yrkesvägledare grundskola
Kenneth Nordström
Telefon: 0930-141 50
Mobil: 070-300 49 90
E-post: kenneth.nordstrom@nordmaling.se

SFI-samordnare
Johanna Burvall
Tel: 070-386 85 80 (endast sms)
E-post: Johanna.Burvall@nordmaling.se

Skolstrateg
Camilla Johansson
Telefon: 0930-141 12
E-post: camilla.johansson@nordmaling.se

Kostchef
Eva Lundqvist
Telefon: 076-761 41 42
E-post: eva.lundqvist@nordmaling.se

BU - IFO Samordnare
Eliza Asplund
Telefon:
E-post: eliza.asplund@nordmaling.se

Fritidsgårdarna i Nordmaling
Telefon: 0930-141 63
E-post: fgarden@edu.nordmaling.se