Akut hjälp

När något akut har hänt som du bedömer kräver hjälp från polis, räddningstjänst eller sjukvården, skall du ringa 112. I denna informationstext hittar du även andra viktiga akutnummer.

Stöd från Nordmalings kommun

Socialjour

Socialjouren är öppen under kvällar, nätter och helger. Kontakta socialjouren i akuta situationer, så får du omedelbar hjälp och kontakt med en socialsekreterare.

Ring 090-16 30 50

Måndag–torsdag, klockan 16.00–00.00
Fredag, klockan 16.00–02.00
Lördag, klockan 10.00–02.00
Söndag, klockan 10.00–00.00

Övrig tid under nätter och helger finns social beredskap via SOS alarm, ring 112. Larmnumret avser endast händelser som inte kan vänta till socialjouren har telefontid.

Mer information finns på socialjourens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Region Västerbotten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd från annat håll

112 - SOS Alarm

Ring 112 när du är i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp. 112 ger stöd genom Polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare, flygräddning. 112 är Öppet dygnet runt.
Webbplats: www.sosalarm.se Länk till annan webbplats.

1177 - sjukvårdsrådgivning

Ring 1177 dygnet runt, för råd om vård. Du kan få svar på om du behöver uppsöka vård eller om du själv kan åtgärda din egen vård. 1177 är öppet dygnet runt.
Webbplats: www.1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

114 14 - Polisen

Ring 114 14 när du har ärenden till polisen som inte är akuta. Du kan till exempel ringa för att göra en polisanmälan, tipsa om brott, få upplysningar om pass- och tillståndsfrågor, få adresser och öppettider m.m.

Webbplats: www.polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

113 13 - informationsnummer

113 13 är ett informationsnummer. Dit kan du ringa för att få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan exempelvis handla om en större storm, översvämningar eller en storbrand. Allmänheten ska också via tjänsten kunna lämna information om allvarliga olyckor och kriser. Öppet dygnet runt.
Webbplats: www.sosalarm.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också besöka webbplatsen www.krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

116 000 - försvunna barn

116 000 är ett EU-gemensamt journummer för att anmäla försvunna barn. Du kan ringa numret oavsett var i Europa du befinner dig. Öppet dygnet runt.
Webbplats: www.sosalarm.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Giftinformation

Giftinformationen svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid inträffade förgiftningstillbud. Telefonrådgivningen är tillgänglig, dygnet runt – året runt, för allmänheten och sjukvården i hela landet.
Telefon: 112 vid förgiftning, 08-331231 i mindre brådskande fall.
Webbplats: www.giftinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Obs! Om du misstänker att du blivit matförgiftad bör du kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten, telefon 0930-140 00.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.
Telefon: 020-50 50 50
Webbplats: www.kvinnofridslinjen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BRIS Vuxentelefon - om barn

Hit är alla vuxna välkomna att ringa anonymt för att prata om vad som helst. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Du kan vara anonym.
Telefon: 077-150 50 50
Webbplats: www.bris.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren ger kostnadsfritt stöd till dig som är brottsutsatt, vittne
eller anhörig. Den är ingen myndighet utan ideella organisationer med stödpersoner och volontärer.

Telefon: 116006 (eller +46-8-6448648 från utlandet)
Webbplats: https://www.brottsofferjouren.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd till barn och unga

BRIS - Barnens hjälptelefon

Till BRIS barnens hjälptelefon kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på våra telefoner. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Behöver du mer hjälp av oss, be att få prata med ett BRIS-ombud.
Telefon: 116 111
Webbplats: www.bris.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UMO - ungdomsmottagningen på nätet

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner.
Webbplats: www.umo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Röda Korsets telefonjour

Saknar du någon att prata med? Livet skiftar. Vi kan alla hamna i situationer när vi tappar fotfästet, känner oss ledsna eller oroliga och behöver någon att prata med.
Telefon: 0771-900 800, alla dagar klockan 14.00-22.00.

Jourhavande kompis

Du är aldrig så ensam som du kanske känner dig ibland. Du som är under 25 år kan ringa Röda Korsets jourhavande kompis och prata om det där som du inte vill eller vågar ta upp med någon annan.

Hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.