Översiktsplanen (ÖP) är kommunens viktigaste och mest långsiktiga planinstrument med redovisning av användning, bevarande och utveckling av kommunens mark.

Ny översiktsplan (ÖP) 2024

Samråd hålls för den nya översiktsplanen med hållbarhetskonsekvensbeskrivning (HKB) under tiden 2024-05-21 till 2024-08-11. Ett enkelt sätt att ta del av planen är att besöka kommunens tält på Nordmalings marknad den 26 - 27 juli.

Under samrådstiden kan du lämna synpunkter

via e-post:

via brev:

  • Nordmalings kommun, Bygg och miljö
    Kungsvägen 41
    91481 Nordmaling

Märk mailet eller kuvertet med Synpunkter Översiktsplan eller Synpunkter HKB