Lotteritillstånd

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier, all annan tillståndsgivning sker genom Spelinspektionen.

Den 1 januari 2019 införde Sverige en ny spelreglering och en ny Spellag. Ideella föreningar som är öppna för allmänheten får efter registrering hos kommunen anordna lotterier under en femårsperiod. Föreningen utser en lotteriföreståndare som ska godkännas av kommunen. Kommunen utser i sin tur en kontrollant.


Ansökan om Lotteritillstånd


För att ansöka om lotteritillstånd fyller du i blanketterna som finns på denna sida och skickar dem till:

Nordmalings kommun
Kommunkansliet
914 81 Nordmaling

Om föreningen överstiger den totala omsättningen för registreringen (33⅓ prisbasbelopp, för 2019 = 1 549 845 kr) måste ni ansöka om licens. Licens ansöker ni om hos Spelinspektionen.Vem kan söka registrering för lotteri?Ideella föreningar och registrerade trossamfund har rätt att anordna lotterier. Det finns fyra krav som ska vara uppfyllda:
1. Föreningen ska ha stadgar och enligt stadgarna ska föreningen arbeta för ett allmännyttigt ändamål - välgörenhet, folkhälsa eller dylikt.
2. Föreningen bedriver verksamhet som tillgodoser sådant ändamål - insamlingar till välgörande ändamål, föreningar med mera.
3. Vem som helst kan bli medlem i föreningen, ingen nekas inträde.
4. Föreningen behöver lotteriinkomster till sin verksamhet.

Registreringen gäller i fem år

En förening kan anordna flera lotterier under en femårsperiod, så länge den sammanlagda insatsen för samtliga lotterier inte överstiger 33⅓ prisbasbelopp (för 2019 = 1 549 845 kr).
Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde i det lotteriet. Varje lotteri ska redovisas till kommunen enligt reglerna nedan och varje lotteri ska godkännas av kontrollanten innan föreningen köper in lotter och vinster.
Med en registrering kan föreningen inte hyra fast försäljningsplats för försäljningen av lotterna. Lotteriet får inte heller ske från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.

Kommunen utser en lotterikontrollant

För varje femårsregistrering utser kommunen en lotterikontrollant. Deras enda ersättning är kontrollantarvodet från lotteriet.
Kontrollanten ska alltid godkänna varje lotteri innan föreningen köper in lotter och vinster. Kontrollanten ska också vara med vid dragningen och kontrollanten ska underteckna lotteriredovisningen. Föreningen betalar ett kontrollantarvode för varje lotteri på tre procent av lotteriets planerade försäljning och max 9000 kronor per lotteri.

Avgifter och slutredovisning

En registrering kostar 800 kronor.
Efter varje lotteri avslutats ska föreningen tillsammans med kontrollanten skicka en lotteriredovisning till kommunkansliet.
Lotteriredovisningsblanketten finns på denna sida bland blanketterna.

Vissa lotterier behöver inte registrering


En förening kan anordna spel utan att söka registrering. Det finns två alternativ med olika krav som ska vara uppfyllda:

Alternativ 1
• En ideell förening eller ett registrerat trossamfund anordnar spelet.
• Spelet är ett lotteri eller bingospel.
• Spelet säljs enbart vid en tillställning/sammankomst som föreningen ordnar eller deltar i.
• Vinsterna består enbart av varor.
• Insatserna kostar max 1/4000 av ett prisbasbelopp, ca 11 kr (för 2019).
• Högsta vinstens värde uppgår till högst 1/6 prisbasbelopp, ca 7750kr (för 2019).

Alternativ 2
• En ideell förening eller ett registrerat trossamfund anordnar spelet.
• Spelet är ett lotteri som säljs i samband med en offentlig nöjestillställning, en offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål eller en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk i förmån för ett allmännyttigt ändamål.
• Vinsterna består enbart av varor.
• Insatserna kostar max 1/4000 av ett prisbasbelopp, ca 11 kr (2019).
• Högsta vinstens värde uppgår till högst 1/60 prisbasbelopp, ca 775 kr (2019).

Frågor & svar


Lotteri
Vad är ett lotteri?
Med lotteri menas att en eller flera deltagare kan, med eller utan insats, få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få.
Till lotteri räknas:
• Lottning, gissning eller vadhållning.
• Marknads- och tivolinöjen.
• Bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel och kedjebrevsspel.
Undantagna är vadhållning i samband med hästtävling och idrottstävling som mer än en kommun bedriver. Sådan vadhållning räkas alltså inte som lotterier.
Lotter och bingobrickor ska vara av godkänd typ. Detsamma gäller teknisk utrustning för insatser, vinstdragning eller kontroll av egentliga lotterier och bingospel.


Ansökan


Vad ska finnas med när man ansöker om registrering?
Lägg till följande handlingar till ansökan:
• Protokollsutdrag med föreningens beslut att ansöka om registrering med 33 1/3 basbelopp under en femårsperiod.
• Uppgift om vem föreningen utsett till lotteriföreståndare.
• Senaste verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning.
• Stadgar som föreningen antagit och som gäller för föreningen.
• Förteckning över styrelseledamöter i föreningen med namn, adress och telefonnummer (ordförande, kassör och sekreterare).

Vad händer med din ansökan?
Vi handlägger ansökan och utser en kontrollant. Därefter skickar vi ett exemplar av beslutet till föreningen, ett till lotteriföreståndaren och ett till kontrollanten.
Vill du veta mer om registrering kontakta Maria Syd, maria.syd@nordmaling.se eller på telefon 0930-14017.
Skicka blanketten till:

Nordmalings kommun
Kommunkansliet
914 81 Nordmaling


Licens


När behöver man licens?
Nästan alltid, några få undantag finns, Se nya Spellagen.
Om du och din förening kommer att överstiga den totala omsättningen för en registrering (33⅓ prisbasbelopp, för 2019 = 1 549 845 kr) måste ni ansöka om licens. Licens ansöker ni om hos Spelinspektionen.
Vilka kan få licens?
Allmännyttiga föreningar som uppfyller kraven. Se nya Spellagen.
Hur söker man licens?

Information om hur man ansöker om licens finns på Spelinspektionens hemsida.
Vilka handlingar ska finnas med när man söker licens för ett lotteri?

Lägg till följande handlingar till ansökan:
• Vinstplan.
• Ekonomisk plan för lotteriet.
• Protokollsutdrag med föreningens beslut om att ansöka om licens, lotteriets insatsbelopp och försäljningstid och uppgifter om vem föreningen utsett till lotteriföreståndare.
• Vid förhandsdragning ska föreningen antingen skicka med en provlott eller ange LN-nr för den lottyp som föreningen vill använda.
• Skriftligt avtal om föreningen anlitar serviceföretag.
• Senaste verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
• Stadgar som föreningen antagit och som gäller för föreningen.
• Förteckning över styrelseledamöter i förening med namn, adress och telefonnummer (ordförande, sekreterare, kassör.).

Mer information om licens hittar du på Spelinspektionens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett för ansökan Pdf, 660.2 kB.