Lokalbokningar

Om du vill hyra en offentlig lokal för en fritidsaktivitet i Nordmalings kommun har du flera möjligheter.

Idrottsanläggningar

Norrskenshallen och Solskenshallen

I Norrskenshallen i Nordmaling finns ishall, sporthall, skyttebanor, fotbollsplaner m.m. Solskenshallen ligger i Rundvik och är en mindre idrottshall i närheten av skolan. För att göra en bokning av dessa lokaler, vänd dig till vaktmästarna på Norrskenshallen på telefonnummer: 0930-141 22.

Du kan även låna volleybollnät för att använda på Rödvikens badplats genom Norrskenshallen.

Hammarhallen

För bokningar i Hammarhallen - kommunens simhall eller sporthall på telefonnummer 0930-141 62

Övriga kommunala lokaler

Lokaler i kommunens skolor

Är du intresserad av att boka lokal i någon av kommunens skolbyggnader vänder du dig till Agneta Gustavsson, telefon: 0930-14000 eller e-post: barn.utbildning@nordmaling.se

Oasen

Oasen är en aula med scen som går att utnyttja till exempelvis föreläsningar, föreställningar m.m. Portabel slingutrustning finns. För bokningar: hammarhallen@nordmaling.se

Läs mer om Oasen här.

Resecentrum

I Resecentrum finns en mindre konferenslokal för uthyrning.

Lokalen bokas genom Kommunhusets reception, e-post kommun@nordmaling.se eller tel. 0930-14000

Portabel slingutrustning finns.

Portabel Hörselslinga

Nordmalings kommun tillhandahåller en portabel hörselutrustning för tillfällig utlåning till möteslokaler som saknar fasta hörselslingor.
Den kan även bokas för användning i ej kommunala lokaler, till exempel bygdegårdar.