Oasen

Oasen är en kommunal mötes- och samlingslokal i anslutning till grundskolorna i Nordmalings samhälle. Lokalen nyttjas huvudsaklingen av kommunala verksamheter, kommunfullmäktige samt av föreningar för möten och kulturevenemang.

 

För information och bokning:

För bokning mejla oasen@nordmaling.se

Information om Oasens tekniska förusättningar. Pdf, 147.7 kB.

Avgifter uthyrning Oasen


Föreningar och privatpersoner

Affärsmässig verksamhet

Oasen inkl. loger, cafeteria, grupprum och kök
Taxan har dygnet som begränsningMer än sex (6) tim, inkl. vaktmästeritjänst

1 886 kr


3666 kr


Mer än sex (6) tim, exkl. vaktmästeritjänst

1 257 kr


2619 kr


Mindre än sex (6) tim, inkl. vaktmästeritjänst

943 kr


1886 kr


Mindre än sex (6) tim, exkl. vaktmästeritjänst

629 kr


1257 kr


Nedsatt hyra under repetitioner*

Mer än sex (6) tim, inkl. vaktmästeritjänst

377 kr

Mer än sex (6) tim, inkl. vaktmästeritjänst

251 kr

Oasens cafeteria och kök
Taxan har dygnet som begränsningMer än sex (6) timmar

629 kr

1257 kr

Mindre än sex (6) timmar

314 kr

629 kr

Oasens grupprum och loger
Taxan har dygnet som begränsningMer än sex (6) timmar

251 kr

524 kr

Mindre än sex (6) timmar

126 kr

126 kr

* Avser revyer, musik- och teatergrupper

Observera att uthyrning i andra hand inte är tillåtet.

Besöksadress

Oasen
Stallgatan 14 A
914 33 Nordmaling