Studieförbund och kulturföreningar

Nordmalings kommun finns flera aktiva studieförbund. Nedan hittar du kontaktinformation till några av studieförbunden. På deras hemsidor, affischtavlor i kommunen hittar du information om vilka cirklar och aktiviteter som förbunden håller i.