Taxa för uthyrning av idrottsanläggning

Boka lokal

För bokningsinformation, se sidan Boka lokal.

Avgifter uthyrning Hammarhallen

Simhall

Typ av hyra

Avgift

Hyra simhall utan personal (badvakter)

534 kr/timme

Hyra simhall med personal (badvakter) < 2 tim

855 kr/timme

Hyra simhall med personal (badvakter), > 2 tim

748 kr/timme

Övernattning lag

563 kr/natt

Uthyrning kafeteria

64 kr/timme

Sporthall

Boende i kommunen

Avgift

Hel hall

141 kr/timme

Halv hall

71 kr/timme

Förening som uppfyller kommunens villkor för föreningsbidrag betalar endast 25 % av ordinarie hallhyra

Boende/förening utanför kommunen

Träning, halv hall

116 kr/timme

Träning, hel hall

233 kr/timme

Matcher, hel hall

303 kr/timme

Badmintonbana (gamla sporthallen)

Banavgift

38 kr/timme

Avgifter uthyrning Norrskenshallen

Ishall

Typ av avgift

Avgift

Boende i kommunen

369 kr/timme

Träning, ej kommunbor

607 kr/timme

Match, ej kommunbor

877 kr/timme

Förening som uppfyller kommunens villkor för föreningsbidrag betalar endast 25 % av ordinarie hallhyra

Sporthall

Boende i kommunen

Hall

Avgift

Hyra halv hall

141 kr/timme

Hyra hel hall

282 kr/timme

Hyra hel hall ( > 6 tim ) exkl. vaktmästeri och städ, vardag

1 506 kr/dag

Hyra hel hall / dag ( > 6 tim ) exkl. vaktmästeri och städ, helgdag

3012 kr/dag

Förening som uppfyller kommunens villkor för föreningsbidrag betalar endast 25 % av ordinarie hallhyra.

Boende/förening utanför kommunen

Hall

Avgift

Hyra halv hall

233 kr/timme

Hyra hel hall

466kr/timme

Matcher, hel hall

607 kr/timme

Gräsplan och grusplan

Gräsplan

Avgift

7- mannalag

58 kr/timme

11-mannalag

114 kr/timme

Grusplan

Avgift

7- mannalag

55 kr/timme

11-mannalag

109 kr/timme

Förening som uppfyller kommunens villkor för föreningsbidrag betalar endast 25 % av ordinarie hallhyra.

Övrig uthyrning Norrskenshallen

Hall

Avgift

Badmintonbana (Norrskenshallen)

76 kr/timme

Uthyrning av klubbrum

Hyra halvdag, < 4 timmar

157 kr

Hyra heldag, > 4 timmar

233 kr

Vid matcher där publika intäkter ställs i utsikt, ersätts kommunen

731 kr/match

Övernattning lag

563 kr/natt

Avgifter uthyrning sporthall i Rundvik, Gräsmyr

Hall

Avgift

Hel hall

85 kr/timme

Förening som uppfyller kommunens villkor för föreningsbidrag betalar endast 25 % av ordinarie hallhyra.