Kulturstipendium

Nordmalings kommuns kulturstipendium går till en person folkbokförd i kommunen och syftar till att stimulera och stödja lokala utövare och/eller främjare av kultur.

Vad syftar stipendiet till?

Stipendiet syftar till att stimulera och stödja lokala utövare och/eller främjare av litteratur, konst, musik, teater, dans, film, hembygdsvård eller annan kulturell verksamhet.

Vem kan jag nominera?

Du kan nominera en person/förening som är bosatt i kommunen. Du kan nominera i två olika kategorier: Två stycken barn/ungdomar 7-20 år och en vuxen.

Hur mycket kan man få?

Det kommer delas ut totalt tre priser.
Två stycken i barn/ungdomskategorin 7-20 år 4000 kr/vardera samt en vuxen 8000 kr

När och hur kan jag nominera?

Du kan nominera till kulturstipendiet under november månad genom att svara på ett formulär.

Nominering ska innehålla namn på den/dem du vill nominera, beskrivning av personens insats i kulturlivet samt motivering varför hen bör få utmärkelsen.

Vem kontaktar jag om jag har frågor?

Kontakta vår kultur- och fritidschef:
Paula Quinones Canessa
Tfn. 070-2176655
Paula.QuinonesCanessa@nordmaling.se