Kulturstipendium

Nordmalings kommuns kulturstipendium går till en person folkbokförd i kommunen och syftar till att stimulera och stödja lokala utövare och/eller främjare av kultur.

Vad syftar stipendiet till?

Stipendiet syftar till att stimulera och stödja lokala utövare och/eller främjare av litteratur, konst, musik, teater, dans, film, hembygdsvård eller annan kulturell verksamhet.

Vem kan jag nominera?

Du kan nominera en person/förening som är bosatt i kommunen. Du kan nominera i två olika kategorier: Två stycken barn/ungdomar 7-20 år och en vuxen.

Hur mycket kan man få?

Det kommer delas ut totalt tre priser.
Två stycken i barn/ungdomskategorin 7-20 år 4000 kr/vardera samt en vuxen 8000 kr

När och hur kan jag nominera?

Du kan nominera till kulturstipendiet under november månad genom att svara på ett formulär.

Nominering ska innehålla namn på den/dem du vill nominera, beskrivning av personens insats i kulturlivet samt motivering varför hen bör få utmärkelsen.

Vem kontaktar jag om jag har frågor?

Kontakta vår kultur- och fritidschef:
Paula Quinones Canessa
Tfn. 070-2176655
Paula.QuinonesCanessa@nordmaling.se

Tidigare stipendiater

2022 - Ketty Sjöström, Ebbe Eriksson, Engla Tedebring

Vuxen

Ketty Sjöström

För sitt stora engagemang och för att hon har skrivit boken ”Människor och verksamhet på Nordmalingsvallen under 100 år” vilket är en kulturgärning av högsta rang och ett intressant och viktigt historiskt arbete.

Barn / ungdom

Ebbe Eriksson
För sitt fotograferande av natur i såväl fjärran som på hemmaplan, hans bilder uppskattas av många och det är många som följer honom i sociala medier.

Engla Tedebring
För sin stora musikalitet och det positiva sätt hon alltid visar. Hon spelar saxofon, sjunger, skapar egna alster och sprider glädje genom sitt musicerande.

Ketty Sjöström, Ebbe Eriksson, Engla Tedebring

2021 - Åke Gustafsson, Anna-Maria Prestele, Sol Baudin

Vuxen

Åke Gustafsson

Åke Gustafsson är en skicklig naturfotograf med fäbless för fåglar.

Det tillsammans med Åkes stora engagemang och arbete i styrelsen för Nordmalings Musik och Teaterförening gör Åke till en av stöttepelarna i Nordmalings kulturliv.

Barn / ungdom

Anna-Maria Prestele
Anna-Maria har sedan mellanstadiet spelat gitarr för att de senaste åren satsa på sång med inriktning mot hårdrock.

Hon har gjort en exceptionell utvecklingsresa och visar prov på stor musikalisk begåvning med en egen stil.

Anna-Maria är ambitiös och har en tydlig målmedvetenhet som lovar gott för framtiden.

Sol Baudin
Sol är mycket kreativ och arbetar med många olika tekniker.

Hon har själv utvecklat en metod för att måla på glasskivor och hon strävar hela tiden efter att testa nya sätt att uttrycka sig genom konst och form.


Åke Gustafsson

Anna-Maria Prestele, Sol Baudin

2020 - Eva Lindau, Klara Lundmark, Maya Lindblom

Vuxen

Eva Lindau
För sitt stora engagemang för kulturen i Nordmaling såväl som Västerbotten.
Hon öppnar ögonen för kulturens värde hos allmänheten och lyfter fram Nordmalings kommun för Sveriges musiker och skådespelare.

Barn / ungdom

Klara Lundmark
För sitt stora hjärta för folkmusik.
Med sitt fiol- och pianospelande och med sin sång uppmuntrar hon yngre att börja spela och sjunga. Hon har stor rutin på scenen och uppträder med bravur i många sammanhang.

Maya Lindblom
För sitt outtröttliga engagemang i filmskapande.
Med en skarp blick följer hon både verklighet och fiktion genom kamerans lins. En talang som vi vill se mer av och som vi tror kommer att göra stort intryck på vita duken i framtiden.

 

2019 - Maria Mörtzell, Wilma Eriksson, Josefin Sjöberg

Vuxen

Maria Mörtzell
Maria leder sedan många år tillbaka kören Likören. Hon leder kören på ett entusiastiskt, pedagogiskt och professionellt sätt. Hon uppskattas som ledare för att hon ser individerna, som får utvecklas och våga ta steget som solister. Likörens sprider sångglädje genom sina uppskattade framträdanden. Maria är dessutom en engagerad och uppskattad körledare och musiklärare i skolan samt inom projektet Sångsvenska för nyanlända och har ett stort engagemang i kommunen i många olika frågor

Barn / ungdom

Wilma Eriksson
För sitt stora musikintresse främst inom sång. Wilma har trots sin unga ålder redan hunnit delta i flera evenemang i Lögdebygden och Salemkyrkan. Genom sitt engagemang för musiken sprider hon energi och motiverar andra barn till att också våga uppträda, men också till att våga prova på andra aktiviteter.

Josefine Sjöberg
För ett brinnande intresse för fotografi och viljan att utveckla det intresset. Josefine är en lovande ung fotograf med känsla för att fånga ögonblicket med sin kamera. Då hon gärna vistas i stallet så fångar hon gärna hästar på bild. Hon utmärker sig även i stallet med sitt hjälpsamma och glada sätt samt stora engagemang.
2018 - Lillemor Berggren, Lucas Forslund, Kim Baudin

Vuxen

Lillemor Berggren
Hennes arbete betyder mycket och gör stor skillnad för alla seniorer på våra boenden i kommunen. Hon arrangerar studiecirklar, underhållning och är en engagerad person.

Barn / ungdom

Lucas Forslund
Lucas är 16 år och har spelat trummor sedan ung ålder. Han har varit med i den kommunala musikskolan hela skoltiden och bidragit med sitt spelande vid större arrangemang såsom nationaldagsfirande.

Kim Baudin
Kim är 16 år har i många år spelat trummor och varit med i olika band. De uppträder ofta i Lögdeå vid olika högtider. Han fortsätter satsa på musiken även i gymnasiet och leder ett eget band trots sin unga ålder.

 

2017 - Jan-Gustaf Furu, Elsa Hasselgärde

Jan-Gustaf Furu
För sitt stora engagemang och passion för musik, konst och kultur. För att väckt liv i Barockfestivalen och därmed säkerställt att Nordmaling berikas med musik i världsklass och därmed behåller sin plats nationellt och internationellt på musikens klingande karta.

Elsa Hasselgärde
För sin finstämda folkmusik med elektroniska inslag och för att underlätta det fortsatta musikaliska arbetet genom att till exempel etablera en studio i Olofsfors.

2016 - Konsthall Norra Kvarken, Baudins konst

Konsthall Norra Kvarken
För samtal om konst, utställningar, konstföreställningar,
poesi, musik, föreläsningar och kurser.

Baudins konst
För ett långvarigt yrkesliv inom konsten och ett
starkt engagemang i bygden.

2015 Stefan Markström, Kulturföreningen Huset i Klöse

Stefan Markström
För ett konstnärskap med basen i Olofsfors, ett sökande
efter intressanta krockar gällande estetik och
hantverk och en ateljé med öppen dörr.

Kulturföreningen Huset i Klöse
För ett ungt och nyskapande kulturcentrum för
konst, musik, installationer och festivaler och
för etableringen av ett nätverk för unga filmare,
konstnärer och kulturutövare i glesbygden.