Vad kan arbetsmarknadsenheten erbjuda?

Arbetsmarknadsenheten stöttar personer mellan 16-64 år som varit utan arbete en längre tid eller har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsenhetens målsättning är att genom individuella insatser stärka individers förutsättningar till arbete eller studier. Tillsammans utformar vi en plan som utgår från just dina styrkor och önskemål. Vi tar även hänsyn till eventuella hinder och svårigheter.

Vi erbjuder:

• kartläggning och utredning av arbetsförmåga
• vägledning, coachning, matchning
• praktik, arbetsträning, arbetsprövning
• vägledningssamtal med studie- och yrkesvägledare