Samordningsteamet Nordmaling

Samordningsteamet vänder sig till dig mellan 16 och 64 år och som är i behov av fördjupat arbetslivsinriktat stöd inför din etablering på arbetsmarknaden.

• Samordningsteamet är en samverkansmodell som har till uppgift att möta dina behov av stöd mot arbete eller studier utifrån ett helhetsperspektiv.

• Samordningsteamet består av representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialtjänstens individ- och familjeomsorg, Hälsocentralen samt Arbetsmarknadsenheten.

• Samordningsteamet kan erbjuda dig ett individuellt och anpassat stöd genom att knyta ihop samarbetet mellan dig och dina myndighets- och/eller vårdkontakter.

• Det görs alltid en bedömning av ditt samverkansbehov hos den myndighet eller den vårdenhet som du redan har en kontakt med.

Mer information om Samordningsteamet Nordmaling: https://arbetsmarknadstorgen.se/samordningsteamen/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.