Hikikomori - för dig som är hemmasittande

 Hikikomori är en hälsofrämjande verksamhet och finns i centrala Umeå.

 Hikikomori finns för dig som:

  • är mellan 16 och 25 år
  • är boende i Umeåregionen
  • inte arbetar eller studerar
  • befinner dig mest hemma
  • inte har en egen försörjning
  • inte har kontakt med Arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller Försäkringskassan.

Målet är att du ska må bättre och trivas med ditt liv. Hikikomori vill tillsammans med dig ta reda på vad du vill göra för att komma vidare.