Artikeln publicerades 3 oktober 2023

Beslut om betydande miljöpåverkan - Detaljplan för Nordmaling AVA 5:87 – AVA 5:93

En undersökning av betydande miljöpåverkan har genomförts för detaljplanen för Nordmaling AVA 5:87 – AVA 5:93.

Detaljplanen bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan.

En undersökning av betydande miljöpåverkan har genomförts enligt miljöbalken (1998:808), plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Länsstyrelsen fick kommunens undersökning av betydande miljöpåverkan i ett undersökningssamråd den 2023-09-01 för möjligheten att yttra sig enligt 6 kap 6§ miljöbalken.

Länsstyrelsen beslutade 2023-09-28 att de instämmer med kommunens bedömning om att planförslaget inte förväntas innebära en betydande miljöpåverkan.

 1. Beslut om betydande miljöpåverkan - Detaljplan för Nordmaling AVA 5:87 – AVA 5:93
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  Ansvarig för kungörelsenCamilla Gimbergsson
  Dokument eller extern anslagstavlaBeslut om betydande miljöpåverkan och undersökning AVA 5_87 - AVA 5_93 med bilagor.pdf Pdf, 790.3 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 11 timmar och 59 minuter)