Frågor från allmänheten vid fullmäktiges sammanträden

Sedan juni 2021 kan allmänheten ställa frågor i och med kommunfullmäktiges sammanträden. Frågor från allmänheten i och med kommunfullmäktiges sammanträden syftar till att ge enskilda medborgare möjlighet att ställa frågor till kommunens politiker, främst presidieledamöter i berörda nämnder och utskott, och få dem besvarade publikt.

För att få ställa en fråga till kommunfullmäktige ska följande vara uppfyllt;

  • Frågeställaren ska vara skriven i Nordmalings kommun
  • Frågeställaren ska ange fullständigt namn
  • Möjlighet för allmänheten att ställa frågor ges vid samtliga kommunfullmäktiges sammanträden
  • Kommunfullmäktiges presidium avgör om en fråga får ställas
  • Den som vill ställa en fråga ska mejla den till kommun@nordmaling.se, skicka in den via e-tjänst för frågor från allmänheten eller lämna in den skriftligt senast 14 dagar före sammanträdet. Detta för att fullmäktiges presidium ska ha möjlighet att avgöra om frågan får ställas och vilken förtroendevald som ska besvara frågan
  • En fråga besvaras av presidiet i berörd nämnd eller utskott (normalt ordförande) efter ha tilldelats fråga av fullmäktiges presidium senast sju dagar innan sammanträdet
  • Endast en fråga per frågeställare får lämnas vid varje frågestund
  • Frågeställaren kan ta del av svaret genom att delta fysiskt på plats som åhörare eller via webbsändningen som finns tillgänglig två veckor efter sammanträdet.
  • Endast frågor som faller inom ramen för den kommunala kompetensen behandlas men får ej röra myndighetsutövning mot enskild eller uppfattas kränkande.
  • En fråga ska avse sakförhållanden och ska kunna besvaras utan särskilda utredningar

Länk till riktlinjer för frågor från allmänheten Pdf, 622.3 kB, öppnas i nytt fönster.