Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som det yttersta skyddsnätet för människor som har tillfälliga försörjningssvårigheter.

Det är alltså det sista alternativet när alla andra möjligheter att klara sin försörjning är uttömda. Vi ställer också krav på att du gör allt du kan för att närma dig arbetsmarknaden, exempelvis genom att söka arbete eller delta i andra arbetsförberedande insatser.

Det finns saker du behöver göra innan du ansöker om ekonomiskt bistånd:

 • Om du har egna pengar ska du använda dem i första hand. Detta gäller även sparade medel.
 • Om du har tillgångar som till exempel bil eller om du äger din bostad kan du behöva sälja det för att du ska få pengar till din försörjning.
 • Om du är sambo, gift eller registrerad partner är ni försörjningsskyldiga gentemot varandra.
 • Om du har rätt till andra bidrag från till exempel a-kassa, CSN och försäkringskassan ska du vända dig dit i första hand.
 • Du kan göra en provberäkning på Socialstyrelsens webbplatsLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att se om du kan ha rätt till ekonomiskt bistånd.

Det är viktigt att du lämnar riktiga uppgifter när du ansöker om ekonomiskt bistånd. Framkommer det att du lämnat felaktiga uppgifter i samband med din ansökan kan du bli återbetalningsskyldig och polisanmäld.

Första gången du ansöker

När du söker ekonomiskt bistånd första gången behöver du lämna in olika typer av dokument och fylla i flera uppgifter.

Lämna in följande handlingar:

 • Deklarationen. Kom ihåg att ta med alla sidor av deklarationen. Om du inte hittar din deklaration eller inte har deklarerat kan du kontakta
  Skatteverket, 0771-567 567 Länk till annan webbplats., och begära en kopia av deklarationen eller intyg att du inte deklarerat.
 • Kontoöversikt från samtliga banker där du har konton. Detta ska lämnas in även om du bara har ett konto i banken. (Kontoöversikt är en lista på de konton du har i en bank).
 • Kontoutdrag för 3 månader bakåt i tiden från alla dina konton i alla
  banker där du har konton. Även kontoutdrag på avslutade konton och
  konton i utlandet ska lämnas in.
 • Om du har fonder och/eller aktier, ska du lämna in förteckning över
  dessa tillgångar för tre månader bakåt i tiden. Gäller även avslutade
  konton.
 • Beslut som är aktuella för dig, till exempel beslut från Försäkringskassan, Arbetslöshetskassan, Alfa-kassan, CSN och Arbetsförmedlingen.
 • Specifikationer på alla dina inkomster för tre månader bakåt i tiden, som till exempel lönespecifikationer, arbetslöshetskassa, och Alfa-kassa.
 • Kopia av hyreskontrakt och aktuell hyresavi (hela hyresavin, även den
  övre delen).
 • Andrahandskontrakt eller inneboendekontrakt, aktuell hyresavi (hela
  hyresavin, även den övre delen).
 • För bostadsrätt eller eget hus: köpebrev, låneavi med uppgifter om lån, räntor, amorteringar och månadsavgift till föreningen.
 • Underlag till de utgifter som du vill ansöka om, till exempel elräkning,
  hyra, hemförsäkringsavgift, fackföreningsavgift, barnomsorgsavgift mm. OBS! Ta med alla sidor av fakturan.
 • Vid ansökan om medicinkostnad, lämna in den del av kvittot som heter "receptspecifikation" som visar om medicinen ingår i högkostnadsskyddet.
 • Aktuell planering med Arbetsförmedlingen.
 • Studie- och arbetsintyg – om du studerar eller arbetar
 • Läkarintyg – om du är sjukskriven
 • Beslut om uppehållstillstånd samt CV-rapport från Migrationsverket.

Fortsatt ansökan

Vid fortsatt ansökan om ekonomiskt bistånd behöver du inte lämna in alla
handlingar igen. Du ska ha en aktiv planering och det är ditt ansvar att aktuella underlag på den planeringen finns inlämnade hos socialtjänsten.

Du ska till exempel kunna visa:

 • Aktuell planering med Arbetsförmedlingen om du står som
  arbetssökande
 • Giltig sjukskrivning från läkare om du är förhindrad att vara
  arbetssökande på grund av sjukdom
 • Studieintyg om du studerar samt närvarointyg om du studerar SFI
 • Underlag på de fakturor som du ansöker om, exempelvis hyra, el, vatten- och avlopp.
 • Om andra utgifter förändras (vid t ex hyreshöjning, ny period av
  hemförsäkring) ska nya underlag lämnas in
 • Underlag på inkomster som varierar, t ex lönespecifikation
 • Underlag på medicinkostnad och läkarvård om du ansöker om detta