Kontaktuppgifter valkansliet

Valnämnden består av politiker som ansvarar för genomförandet av valet och beslutar om lokala rutiner i Nordmalings kommun. Valsamordnare är den tjänsteperson som planerar och organiserar valet utifrån Valnämndens direktiv.

Valnämndens ordförande

Kerstin Hörnqvist (L) ordförande
kerstin.hornqvist@nling.nu

Valsamordnare

Maria Syd
maria.syd@nordmaling.se
0930-14017