Informationsskyltar E4

Längs E4 i sydlig och nordlig riktning finns digitala informationsskyltar. På skyltarna kan du som förening/organisation/företag annonsera om dina evenemang.

E4-skylt exempel

Vem får annonsera?

Föreningar, organisationer och företag har möjlighet att annonsera om evenemang. Kommunens information och information från andra myndigheter prioriteras över information om evenemang. Kommunstyrelsen har fastställt regler för vad som gäller vid annonsering. Reglerna är skapade utifrån bl.a. Trafikverkets krav.

Regler för E4-skyltar, reviderade 2020-03-09 Pdf, 491.9 kB.

Hur anmäler jag evenemang?

Du kan anmäla dina evenemang på två sätt:

skicka e-post till evenemang@visitnordmaling.se

Vilken information behövs?

  • Evenemangets namn
  • Arrangörens namn
  • Beskrivning av evenemanget – vad händer, finns ett schema, inträde o.s.v.
  • Datum, tid och plats
  • Kontaktuppgifter till ansvarig
  • Fakturaadress

Vad kostar det?

Det kostar 200 kronor att annonsera. Kommunen har rätt att annonsera om evenemang av större intresse som inte är anmälda och tar då inte ut någon avgift för detta.