Grafisk profil och logotyp

I Nordmalings kommun har vi en bestämd grafisk profil. Detta för att stärka vår identitet och ge kommunen en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare, samarbetspartners, massmedia samt andra intressenter.

Identifikation

För att alla ska uppfatta att det är Nordmalings kommun som står bakom ett meddelande måste vi uppträda på ett konsekvent sätt. Med tiden arbetas kännedom och identifikation in hos mottagarna och våra budskap får bättre genomslagskraft. Och, framför allt, man minns att det är Nordmalings kommun som är avsändare.

Trovärdighet

Ett genomtänkt grafiskt utseende ger ett professionellt intryck och förstärker våra budskap på ett positivt sätt. Det är därför viktigt att alla som kommunicerar utnyttjar samma visuella grund så att vi uppfattas som seriösa och trovärdiga.

Innehåll

Det är många befattningshavare inom Nordmalings kommun som på olika sätt ska kommunicera externt eller internt. Genom att använda sig av de riktlinjer som anges här behöver var och en inte fundera över det grafiska utseendet utan kan koncentrera sitt arbete på innehållet i det budskap som ska förmedlas. Det underlättar arbetet samtidigt som kraft kan läggas på att utforma budskapet på ett sådant sätt att det verkligen når fram. Det innebär också att vi sparar pengar eftersom vi inte behöver "uppfinna hjulet" på nytt varje gång en trycksak o dyl ska produceras.

Nordmalings kommunvapen

Kommunvapnet fastställdes av Konungen den 9 december 1955, sedan förslaget till vapnet utarbetats och slutgiltigt utformats av riksheraldikerämbetets heraldiska sektion. Vapnet är alltså fastställt och får inte förändras.

Blasoneringen lyder: I blått fält en gädda av silver med fenor av guld mellan två bjälkvis genomgående kättingar av guld.

Gäddan kommer från ett sockensigill och kättingarna symboliserar Olofsfors bruk, där kättingar tillverkades.

I kommunen använder vi den grafiska utformningen av vapnet som beskrivs i "Riktlinjer för profil och varumärke" fastställd 2017. Äldre versioner skall ersättas med denna så snart tillfälle ges.

Dokument

Kontakta kommunikatör för frågor om den grafiska profilen.
kommunikator@nordmaling.se