Vid Nationaldagsfirandet på Vallen presenterades Årets Nordmalingsbo 2023 - Bo Sundkvist

Bo Sundkvist får utmärkelsen för sitt aldrig sinande engagemang där han med mångårigt arbete i föreningar och styrelser främjat utvecklingen av såväl kommunen som sin hemby Öre vid Öreälvens mynning.

Tillägg vid utdelningen på nationaldagen, samt på webb och sociala medier
I Öre har han bidragit till att förbättra älvens fiskebestånd och miljö samt med nättingfiske bevarat ett viktigt kulturarv.

För hela Nordmalings kommun har han varit engagerad i företagsutveckling, i hembygdsföreningar såväl som i Lions och PRO.

Bo Sundkvist, Årets Nordmalingsbo 2023