Årets kultur- och idrottsstipendiater

Nordmalings kommuns kulturstipendium har syftat till ”att stimulera och stödja lokala utövare och eller främjare av litteratur, konst, musik, teater, dans, film, hembygdsvård eller annan kulturell verksamhet”

Från och med 2023 kompletterades stipendiet med ett idrottsstipendium för ungdom.

 • 2022

  Ketty Sjöström, Engla Tedebing, Ebbe Eriksson

 • 2021

  Åke Gustafsson, Anna-Maria Prestele, Sol Baudin

 • 2020

  Eva Lindau, Klara Lundmark, Maya Lindblom

 • 2019

  Maria Mörtzell, Wilma Eriksson, Josefine Sjöberg

 • 2018

  Lillemor Berggren, Lukas Forslund, Kim Baudin

 • 2017

  Elsa Hasselgärde, Jan-Gustav Furu

 • 2016

  Konsthall Norra Kvarken, Baudins konst

 • 2015

  Stefan Markström, Kulturföreningen Huset i Klöse