2022

Tre stipendiater delade på årets pris:

Kategori Vuxen

Ketty Sjöström
För sitt stora engagemang och för att hon har skrivit boken "Människor och verksamhet på Nordmalingsvallen under 100 år" vilket är en kulturgärning av högsta rang och ett intressant och viktigt historiskt arbete.

Kategori Barn och ungdom

Engla Tedebring
För sin stora musikalitet och det positiva sätt hon alltid visar. Hon spelar saxofon, sjunger, skapar egna alster och sprider glädje genom stit musicerande.

Ebbe Eriksson
För sitt fotgraferande av natur i såväl fjärran som på hemmaplan, hans bilder uppsakttas av många och det är många som följer honom i sociala medier.

Ketty Sjöström, Engla Tedebing, Ebbe Eriksson, kulturstipendiater 2022 i Nordmalings kommun