2018

Tre stipendiater delade på årets pris:

Kategori Vuxen

Lillemor Berggren
Lillemor Berggren får vuxenstipendiet för sitt engagemang i Kultur för seniorer, en volontärverksamhet som skapar hälsofrämjande kulturaktiviteter för äldre.
”Hennes arbete betyder mycket och gör stor skillnad för alla seniorer på våra boenden i kommunen. Hon arrangerar studiecirklar, underhållning och är en engagerad person.

Kategori Barn och ungdom

Lukas Forslund
Lucas har spelat trummor i den kommunala musikskolan under hela skoltiden och deltagit på de
flesta konserter som musikskolan arrangerat på både vår och jul. Han har även deltagit vid andra arrangemang såsom nationaldagsfirande.

Kim Baudin
Kim är ett föredöme på det sätt han leder sitt eget band trots att han bara är 16 år