Regler

Reglerna är uppdaterade inför nominering hösten 2023.

  • Ett idrottsstipendium delas ut (4 000 kr).
    Idrottsstipendiet går till ett barn eller en ungdom (7 – 20 år) som under det gångna året genom idrottande varit en förebild för andra.
  • Två kulturstipendier delas ut. Ett till en vuxen (8 000kr), ett till ett barn eller en ungdom (7 – 20 år) (4 000 kr).
    Kulturstipenderna går till lokala utövare och/eller främjare av litteratur, konst, musik, teater, dans, film, hembygds- och kulturvård eller annan kulturell verksamhet (ej företag).