Vision 2031 - Nordmaling är nära

Presentationsfilmer

Arbetet med att skapa en riktning för den fortsatta samhällsutvecklingen påbörjades 2019 tillsammans med föreningar, företag och organisationer.

Filmmaterialet syftar till att informera om innehållet i Vision 2031 och tydliggöra funktionen av kommunens strategiska mål. Kommunchef Ulf Månsson berättar i nedanstående filmer om visionens innebörd och sammanhang för kommunens utvecklingsarbeten.