Felanmälan

Som ansluten i Nordmalings nät Prisma skall du alltid göra din felanmälan till din leverantör.

Du hittar leverantörerna här: Länk
Leverantörerna kontaktar sedan Nordmalings kommun om det behövs.