Parkeringsplatser

Vid entrén på framsidan av resecentrum är det gratis att stå i upp till tre timmar.

P-avgifter vid resecentrum

I område A och B som är avgiftsbelagda finns platser med motorvärmare Där finns även några platser utan motorvärmare.

Kostnad:

  • Område A: 20 kr för varje påbörjad 24-timmarsperiod
  • Område B: 10 kr för varje påbörjad 24-timmarsperiod
  • Område C: Gratis, max 5 dygn.

Avgiften betalas med SMS eller app från Parkster eller EasyPark.