Carl Wikströms stiftelse

Carl Wikströms stiftelse är en stiftelse som syftar till att stödja vetenskaplig forskning samt berika musiklivet.

Stiftelsen grundades 1986 och syftet är att stödja vetenskaplig forskning och undervisning som främjar den sysselsättningsskapande delen av landets näringsliv. Stiftelsen ska även verka för ett berikande av musiklivet inom Nordmalings kommun genom att ge ekonomiskt stöd till musikundervisning och olika musikaliska arrangemang.

På stiftelsens egen webbplats hittar du information om hur du ansöker om bidrag från stiftelsen, vilka projekt som beviljats medel mm. Länk till annan webbplats.

Där hittar du också kontaktuppgifter till personer i stiftelsens styrelse.