Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Kommunfullmäktige har inrättat en demokratiberedning som har till uppgift att arbeta med övergripande frågor som handlar om visioner, mål, demokrati, uppföljning och utvärdering.

Demokratiberedningens uppgifter är följande:

• Samordna det övergripande demokratiarbetet.
• Ansvara för utveckling av medborgar- och brukarinflytande.
• Hålla en kontinuerlig kontakt och utveckla dialogen med medborgarna.

Kommunfullmäktige ska årligen anta en verksamhetsplan för demokratiberedningen;
Demokratiberedningens verksamhetsplan 2023 (pdf) Pdf, 534.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ledamöter

Ordförande: Christer Bäckman (L)

Christer.backman@pol.nordmaling.se

Vice ordförande: Gerd Lindgren (S)

Gerd.lindgren@pol.nordmaling.se

Jörgen Nyberg (C)

Jorgen.nyberg@pol.nordmaling.se

Tobbe Johansson (M)

Tobbe.johansson@pol.nordmaling.se

Isabelle Sjöström (V)

Isabelle.sjostrom@pol.nordmaling.se

Bertil Löweneke (KD)

Bertil.loweneke@pol.nordmaling.se