Kommunstyrelsens ledamöter

Kommunstyrelsen består av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare. Kommunstyrelsen har även tre utskott: sociala utskottet, allmänna utskottet samt barn- och utbildningsutskottet.

Ordinarie ledamöter

Centerpartiet

Madelaine Jakobsson, E-post
Kerstin Sjöström, E-post
Alexander Lanby Johansson, E-post
Ann-Kristin Strandman, E-post
Anders Jonsson, E-post

Moderaterna

Chatarina Gustafsson, E-post

Kristdemokraterna

Anna-Karin Lundberg, E-post

Socialdemokraterna

Grethel Broman, E-post
Billy Moström, E-post
Anders Olsson, E-post

Fria demokraterna

Monica Jonsson, E-post

Vänsterpartiet

Anna-Britt Coe, E-post

Sverigedemokraterna

Mikael Larsson, E-post

Ersättare

Centerpartiet

Ulf Johansson, E-post
Petronella Johansson, E-post
Julina Nordberg, E-post
Randi Lindström, E-post
Klas-Göran Sahlén, E-post

Moderaterna

Jan Persson, E-post
Anna-Karin Nilsson, E-post

Liberalerna

Insynsplats - Bertil Karlsson, E-post
Ersättare insynsplats - Maria Lundqvist-Brömster, E-post

Socialdemokraterna

Gerd Lindgren, E-post
Carin Ahlfeldt, E-post
Björn Forsberg, E-post

Vänsterpartiet

Viktor Krutrök, E-post

Fria demokraterna

Tomas Johansson, E-post

Utan partibeteckning (-)

Gert Karlsson, E-post