Snöröjning och sandning

Nordmalings kommun ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av kommunens egna vägar. Syftet är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

När snöröjer kommunen?

Kommunen snöröjer med antingen plogbil, väghyvel eller traktor. Plogning utförs på gång-, cykel- och genomfartsleder när snödjupet har uppnått cirka 7 cm. Inga infarter öppnas vid snöröjning.

Hur lång tid tar snöröjningen?

Vid normalt snöfalltar det cirka 7 timmar att snöröja alla gator i Nordmaling och 5 timmar att snöröja alla gator i Rundvik. Vid svårare förhållanden kan det ta längre tid.

Hur prioriterar kommunen snöröjningen?

Kommunen prioriterar snöröjning enligt ordningen nedan:

 1. Gång/cykelvägar och gator till centrum och till större arbetsplatser i Nordmaling och Rundvik
 2. Gång/cykelvägar och gator till skolor
 3. Bostadsgator

Hur prioriterar kommunens sandningen?

Kommunen använder sig av ungefär samma prioritering vid sandning som vid snöröjning. I första hand prioriteras de större vägarna i Nordmaling och Rundvik, därefter områden där det rör sig många barn och unga. Gator i bostadsområden sandas senare.

Sandningen görs av entreprenör som kommunen har upphandlat avtal med.

Tänk på detta

 • Anpassa hastigheten efter rådande förhållanden
 • Respektera datumparkeringen
 • Släpp fram snöröjningsfordonen

När sker isrivning?

När vägen blivit ojämn och spårig av packad snö och is utförs inrivning på genomfartsvägar med väghyvel. Vid isrivning öppnas alla infarter.

Vilket ansvar har fastighetsägare?

 • Du som fastighetsägare ansvarar för att gångbanan utanför ditt hus är säker och halkfri. Som fastighetsägare ansvarar du för gångbanor och trottoarer fram tills kommunen börjar använda dem som snöupplag. Då övergår ansvaret till kommunen.
 • Du som fastighetsägare får inte skotta snö från tomt, port eller tak ut på gatan eller på plogvall. Detta kan bli en trafikfara och ett irritationsmoment för grannar.
 • Du ansvarar för att markera (med pinnar/käppar) exempelvis låga staket, häckar, buskar eller annat vid tomtgränsen som är svårt att se vid höga snödjup.
 • Du placerar sopkärlet på infarten på 0,5 meters avstånd från gatans asfaltkant.
 • Du ansvarar för att hålla bort kvistar eller annat som ligger mot exempelvis elledningar och gatlysen samt att snöras eller istappar inte skadar passerade.

Kan jag få ersättning för skador som sker vid snöröjning?

Det händer ibland att t.ex. staket eller häckar skadas vid snöröjning. Skulle något sådant inträffa ska du omgående anmäla skadan till oss. VI ersätter inte för saker som är placerade utanför tomtgräns. Området mellan gatan och tomtgränsen är avsett att fungera som snöupplag.

När plogar Trafikverket?

Alla vägar i Nordmalings kommun ägs inte av kommunen själva utan ägs och plogas av Trafikverket. Information finns på deras hemsida.

Vem kontaktar jag?

Om du vill göra en anmälan av skada eller har frågor om snöröjning eller sandning så anmäl här Infrastruktur@nordmaling.se