Gator

Gator

På dessa sidor hittar du mer information om vad som gäller när du vill anmäla trasiga gatlyktor, hur kommunen namnsätter gator och om det finns några pågående vägarbeten.

Belysning

Här hittar du information om hur kommunen hanterar gatlyktor, hur du anmäler trasiga gatlyktor m.m.

Häckar och buskage

Här hittar du rekommendationer för dig som är fastighetsägare vad du behöver göra kring häckar och buskage för att skapa en god sikt längs vägarna.

Namnsättning av gator, adresser

Här finna information om vad som gäller för adresser - exempelvis om du har byggt ett nytt hus.

Vägarbeten

Information om var du hittar pågående vägarbeten.