Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnden ansvarar för myndighetsbeslut inom de områden där kommunen själv bedriver verksamhet som kräver tillstånd.

De lagrum som främst berör myndighetsnämnden är:

  • Plan- och Bygglagen
  • Miljöbalken
  • Livsmedelslagen
  • Förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
  • Trafikförordningen
  • Lag om brandfarliga och explosiva varor

Ledamöter myndighetsnämnd

Matz Johansson (c), ordförande
Monica Samuelsson (m)
Anders Magnusson (s)

Ersättare

Torbjörn Nygren (c)
Jerry Agestedt (c)
Grace Forserg (s)