Valnämnd

I varje kommun ska det finnas en valnämnd.
Valnämnden är en obligatorisk nämnd som arbetar med valfrågor som exempelvis folkomröstningar, val till kommun, landsting och riksdag.

Valnämnden ansvarar också för folkomröstningar, både rikstäckande och lokala som kommunfullmäktige beslutat.

Valnämnden består av tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare.

Valnämndens ledamöter 2018-2022

Kerstin Hörnqvist (L)
Ordförande
E-post

Eva Nilsson (s)
Vice ordförande
E-post

Randi Lindström (C)
E-post

Ersättare

Monica Samuelsson (M)
E-post

Birgit Johansson (S)
E-post