Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är en samverkansgrupp där Nordmalings kommun tillsammans med företrädare för Region Västerbottens diskutera, initiera, utveckla och planera för insatser inom folkhälsoområdet.
Det är kommunstyrelsen som är ansvarig för folkhälsoverksamheten

Vad är folkhälsorådet?

Folkhälsorådet är en samverkansgrupp där Nordmalings kommun tillsammans med företrädare för Region Västerbotten diskuterar, initierar, utvecklar och planerar för insatser inom folkhälsoområdet.

Det är kommunstyrelsen som är ansvarig för folkhälsoverksamheten.

Vad gör folkhälsorådet?

Folkhälsorådets huvudsakliga uppgift är att:

  • Initiera, stödja och/eller driva folkhälsoarbetet
  • Arbeta för att främja ökad jämlikhet i hälsa
  • Initiera utbildning inom folkhälsoområdet
  • Kontinuerligt följa och utvärdera det egna folkhälsoarbetet
  • Vara remissorgan för lokala planer, miljöskyddsärenden o.s.v.
  • Följa utvecklingen med avseende på metoder och strategier i folkhälsoarbetet

Folkhälsorådet har möten cirka fyra gånger per år då de diskuterar folkhälsofrågor. Vissa frågor blir ärenden som sedan beslutas politiskt, exempelvis olika riktlinjer kring folkhälsa. Rådet anordnar även olika temadagar och deltar i evenemang.

Folkhälsorådets ledamöter

Ordinarie ledamöter

Bertil Karlsson (L), ordförande

Monica Samuelsson (m)

Gunnel Sundqvist (s), vice ordförande

Ersättare

Klas-Göran Sahlén (c)

Petronella Johansson (c)

Sandra Eriksson (s)