Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet är ett organ för ömsesidig information mellan Nordmalings kommun och ålders- och förtidspensionärers organisationer och föreningar för funktionsnedsatta handikapporganisationer.

Tillgänglighetsrådet är ett organ för ömsesidig information mellan Nordmalings kommun och ålders- och förtidspensionärers organisationer och föreningar för funktionsnedsatta handikapporganisationer.

Tillgänglighetsrådet ska verka för att pensionärernas och de funktionshindrades frågor beaktas i styrelser, utskott och sektorer.

Tillgänglighetsrådets ledamöter;

Ordinarie:

Ulla Rosenberg Helmersson (L)
Ordförande
Telefonnummer: 0730-872631

Gunnel Sundqvist (S)

Klas-Göran Sahlén (C)

Ersättare:

Maj-Britt Brusén (KD)

Ingalill Jonsson (M)

Annelie Kuosmanen (S)

Övriga ledamöter:

PRO Rundvik
PRO Nordmaling
SPF Kedjan
HRF
SRF
Demensföreningen
Nordmalings astma- och allergiförening
Psoriasisföreningen