Anhörigkonsulent och Äldreombud

Om du eller en närstående behöver stöd eller råd.

Anhörigkonsulent

Att stödja eller vårda en närstående ger glädje och mening, men det kan också vara svårt på olika sätt.

Du som är anhörig kan vara en person i familjen, en nära släkting, en granne, en vän eller annan medmänniska.

För din närstående som du vårdar eller stöttar är du väldigt viktig. Ibland kanske även du behöver stöd för att kunna hantera din situation på bästa sätt.

Anhörigkonsulenten ger råd och tips om vilket stöd som bäst motsvarar dina behov och var du kan vända dig för att få detta stöd.

Äldreombud

Du som är äldre kan vända dig till äldreombudet om du tycker att det är svårt att hitta rätt i kontakten med Nordmalings kommun eller andra myndigheter.

Äldreombudets uppgift är att ge råd och stöd till äldre i kontakter med kommunen och andra myndigheter. Uppgifter om dig hos äldreombudet behandlas i förtroende och äldreombudet får inte föra uppgifter vidare om du inte själv vill.

Anhörigkonsulenten och äldreombudet har tystnadsplikt

Välkommen!

Petronella Johansson
Anhörigkonsulent / Äldreombud
Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

Besöksadress:
Hemvägen 12E

Telefontider:
Måndag, onsdag, fredag 8.00 - 10.00
Telefon: 0930-141 89
076-135 17 38

E-post: petronella.johansson@nordmaling.se Länk till annan webbplats.