Särskilt boende, äldre

Särskilda boenden, demensboende

När du inte kan få ditt behov av vård och omsorg i hemmet tillgodosedda trots omfattande hjälpinsatser från hemtjänsten kan det bli aktuellt att ansöka om ett särskilt boende.

Särskilt boende är ett gemensamt namn för olika slag av bostäder som riktar sig till personer som behöver hjälp med omfattande omvårdnad och service dygnet runt. En individuell prövning görs alltid innan du beviljas en plats. Den enskilde kan inte ställa krav på ett visst boende utan blir anvisad ett boende inom kommunen.

Du som på grund av demens inte klarar dig själv i ditt hem kan även ansöka om plats på demensenhet inom ett särskilt boende. I Nordmalings kommun finns demensenheter bland annat på Strandbacken. Du hittar information om respektive boende på deras egna sidor.

Vilka särskilda boenden finns i Nordmalings kommun?

I Nordmalings kommun finns två särskilda boenden:

  • Strandbacken
  • Juliagården

Hur ansöker jag till särskilt boende?

Ansökan om särskilt boende görs hos kommunens biståndhandläggare.