Juliagården

Juliagården är ett särskilt boende (Intraprenad) i samhället Norrfors cirka 4 mil från Nordmalings samhälle.

Verksamhetsidé

På Juliagården ska de boende stå i centrum och känna trygghet och tillit. Vi erbjuder tillsyn dygnet runt och en god och säker vård för den enskilde.

Mål- och kvalitetsarbete

Tillsammans med de närstående eftersträvar vi att man får fortsätta att vara den man alltid har varit och att man får fortsätta njuta av det man tycker om.

Vi arbetar kontinuerligt med genomförandeplaner (överenskommelse med boende om hur vård och omsorgen ska genomföras). Vi använder även så kallade levnadsberättelser på vårt boende (frivillig dokumentation om den boendes intressen och bakgrund) för att kunna se de individuella behoven. Individuella behov tillfredställs så långt det är möjligt.

På Juliagården arbetar vi även med flera kvalitetsregister som exempelvis Senior Alert och Palliativregistret. I dessa dokumenterar vi bland annat vilka hälsorisker som finns för den boende och följer upp. Varje boende får också en kontaktperson. Cirka var 6:e vecka har vi teamträffar (arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska, enhetschef och personal) där vi diskuterar alla boendes situation på enheten.

Samverkan med boende/anhöriga

Anhöriga är en viktig resurs för att uppnå bästa möjliga livssituation för den boende. Två gånger per år har vi anhörigträffar, under vår och jul. DÅ träffas de boende med sina anhöriga, äter tillsammans och får underhållning. Det finns även möjlighet att ställa frågor och få information. Vi kallar även anhöriga till vårdplaneringar.

Vi uppskattar synpunkter som kan göra verksamheten bättre och anhöriga är alltid välkomna hit. Vi har inga särskilda öppettider på Juliagården så anhöriga är välkomna att komma på besök.

Boendemiljö

Juliagården ligger i samhället Norrfors i Nordmalings kommun västra hörn. Härifrån är det cirka 4 mil till Nordmalings centrum.

Runt om gården finns ett litet grönområde och här finns även vattendrag. Det finns även uteplats som kan användas under de snöfria månaderna.

Juliagården består av en boendeenhet med totalt 10 lägenheter.

När det gäller tvätt och städ ansvarar personalen på enheten för städ i allmänna utrymmen, lägenheter samt tvätt av sänglinne, handdukar m.m.