Demensteametteamet

Demensteamet består av sjuksköterska och undersköterska.

Vad är demenssjukdom?

Demens är ett sjukdomstillstånd som drabbar hjärnan och medför olika symtom som nedsatt minne, tanke-, språk-, orientering- eller praktisk förmåga. Det kan yttra sig som:

  • Att bli mera glömsk, ha svårare att komma ihåg avtalade tider eller förlägga saker.
  • Att ha svårare att hitta tidigare kända platser och miljöer, exempelvis vid bilkörning.
  • Att tappa ord och ha svårare att uttrycka sig i tal och skrift samt förstå vad man talar om.
  • Att ha svårare att hantera räkningar och telefonsamtal.
  • Att ha svårare att klara av apparater i hemmet som tidigare klarats med lätthet, exempelvis kaffebryggare och mikrovågsugn.

Vad erbjuder vi?

Teamet kan erbjuda råd och stöd till personer med demenssjukdom, närstående och personal. Det kan ske genom telefonsamtal eller besök hos demensteamet.

Vi erbjuder studiecirklar för anhöriga med anhörigkonsulent.
Vi utbildar och handleder personal både enskilt och i grupp, utifrån Nationella riktlinjer för vård av personer med demenssjukdom.
Demensteamet har tystnadsplikt och är kostnadsfritt.

Välkommen att kontakta oss

Onsdagar 08.00 - 10.00