Hjälp i hemmet

Det är viktigt att känna sig trygg i sitt eget hem. För dig som behöver finns möjligheter att få hjälp och stöd i hemmet. De flesta hjälpinsatserna måste du ansöka om, och insatserna är oftast avgiftsbelagda. Insatserna prövas individuellt utifrån dina egna förutsättningar att klara din vardag och grundar sig på beslut utifrån gällande lagstiftning.

Hemtjänst, hemhjälp

Hemtjänst är stödinsatser du kan få utförda i ditt eget hem. Insatserna är någonting du ansöker om och även får ett beslut på. Du kan få hjälp med:

  • Personlig omvårdnad ex. hjälp att tvätta sig, duscha, äta, klä på sig
  • Serviceinsatser ex. stöd med att planera och beställa matvaror för hemleverans, städa och tvätta
  • Matdistribution ex. att någon kommer hem till mig med färdiglagad mat.
  • Trygghetslarm, för dig som bor hemma och behöver kalla på hjälp dygnet runt.

För mer information om hur du ansöker, läs mer här.

Matleverans

Personer som av någon anledning inte själv kan laga en måltid kan beviljas matdistribution. Matdistribution är ett behovsprövat stöd och innebär att brukaren får färdiglagad mat hemkörd. Behöver du hjälp att värma din mat kan hemtjänsten hjälpa dig med det.

Matdistribution är ett behovsprövat stöd och innebär att brukaren får hemkört färdiglagad mat. Personer som av någon anledning inte själv kan laga middag själv kan beviljas matdistribution. Behöver du hjälp att värma din mat kan hemtjänsten hjälpa dig med det.

Vad innebär matdistribution?

Matdistribution är ett behovsprövat stöd och innebär att brukaren får hemkört färdiglagad mat. Personer som av någon anledning inte själv kan laga en måltid kan beviljas matdistribution. Behöver du hjälp att värma din mat kan hemtjänsten hjälpa dig med det.

Vem kan få matleverans?

Man ansöker om stödet hos kommunen. En biståndshandläggare utreder vilket stöd du har behov av och om du är berättigad till matleverens. Ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen (SoL).

Vem lagar maten?

Vår goda hemlagade mat lagas i köket på det särskilda boendet Tallbacken. Tallbackens kök försörjer hemtjänsten, Tallbacken, Strandholmen och Ankaret med varm, tillagad och näringsriktig mat. Måltiderna är varierade och väl sammansatta. När vi planerar matsedeln utgår vi ifrån husmanskost, maträtter som brukarna är bekanta med. Vi tar hänsyn till aktuell säsong och uppmärksammar högtider.

Vilka möjligheter har jag att välja mat?

Du som har matdistribution kan välja mellan att få en eller två måltider levererade. Du kan få både lunch och middag eller välja mellan en av dem. Om du exempelvis väljer att endast få middag leverad kan du välja om du vill ha den mat som serverades vid lunch eller middag.

Du som har allergier eller av annan anledning inte vill eller kan äta vissa typer av mat kan anmäla detta till oss.

Du hittar mer information om vad som gäller för kosten i vår kostpolicy:

Länk till kostpolicy Pdf, 229.5 kB. Pdf, 229.5 kB.

Hur ansöker jag om matleverans?

Du ansöker om detta genom att fylla i vår e-tjänst:

Nordmalings kommuns e-tjänster (extern länk, öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trygghetslarm

Trygghetslarm är ett stöd som syftar till att öka säkerheten i hemmet för personer som löper risk att drabbas av fall eller hastig påkomna sjukdomstillstånd. Trygghetslarm är en insats du måste ansöka om från biståndshandläggare.

Hälso- och sjukvård i hemmet

Den 1 september 2013 tog kommunen över ansvaret för hemsjukvården från Västerbottens läns landsting. Den som inte kan ta sig till hälsocentralen själv kan få hälso- och sjukvård i hemmet. Vid behov av sjukhus- specialistsjukvården vänder man sig som tidigare till landstinget. Du behöver inte ansöka om något bistånd utan kontaktar hemsjukvårdsteamet. Kontakt ska ske till den hälsocentral där man är listad