Bostadsanpassningsbidrag

- för självständigt liv i eget boende.

Har du en bestående funktionsnedsättning som gör att du måste anpassa din bosatad för att kunna bo kvar? Då kan du söka bostadsanpassningsbidrag.

För att få bidrag ska behovet av anpassning inte kunna tillgodoses på enklare sätt, till exempel hjälpmedel eller omdisponeringar av bostaden.

Vad kan du få bidrag till?

Du kunna förflytta dig, sova och vila, sköta hygienen, laga mat samt ta dig in och ut ur boastaden.

BIdraget kan du få för att anpassa så kallade fasta funktinoer, det vill säga sådant man normalt inte tar med sig när man flyttar.

Exempel på vanliga åtgärder inomhus är att ta bort trösklar, installera spisvakt, montera stödhandtag och ta bort badkar för att skapa öppen duschplats. Utanför bostaden är det vanligt med bidrag till ramper och ledstänger.

Du kan inte få bidrag för normalt bostadsunderhåll eller för anpassning i fritidshus.

Om du ska flytta är det viktigt att du väljer en lämplig bostad med tanke på din nuvarande funktionsnedsättning. Bidrag utgår bara till enklare åtgärder som borttag av trösklar, stödhandtag, spisvakt och kortare ramper.

Vem kan ansöka om bidrag?

Du som har en bestående funktionsnedsättning, eller som bor i samma hushåll som en person med bestående funktionsnedsättning, kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Bidraget är personligt och gäller oavsett om du äger din bostad, bor i hyresrätt eller i bostadsrätt.

Så här ansöker du

Ansökningsblanketten kan laddas ned från kommunens hemsida. Du kan även fylla i en e-ansökan men det förutsätter att du har bank-ID.

Till din ansökan ska du bifoga ett intyg från arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan medicinskt sakkunnig. Intyget ska styrka att de åtgärder du söker bidrag för är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning.

För att handläggare på Omsorgsenheten ska kunna fatta beslut om bidrag behövs en kostnadsberäkning eller en offert från entreprenörer. Oftaast behövs ett medgivande från fastighetsägaren. Dessa handlingar ska du själv skaffa.

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet om bostadsanåassningsbidrag kan du överklaga hos Förvaltningsrätten. I sådant fall kan handläggaren hjälpa dig.

Bidraget regleras i lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Frågor

Handläggare Agneta Berg och Johanna Johansson, tel 0930-14388

Nordmalings kommun
Individ- och familjeomsorgen
Tel: 0930-14000